Specyfikacja i przeznaczenie kredytów długoterminowych

Wśród różnego rodzaju kredytów bankowych wskazać należy na kredyty długoterminowe. Jest to grupa kredytów, która wyodrębniona została według kryterium czasu spłaty kredytu. Obok jednak kredytów długoterminowych wskazać należy na kredyty krótkoterminowe, które są przeciwieństwem długoterminowych. Pomiędzy tymi dwiema grupami kredytów występują również kredyty średnioterminowe. Każdy z tych kredytów cechuje się zupełnie innymi właściwościami. I nie chodzi tu tylko o czas spłaty kredytu, który jest różny dla tych rodzajów, ale i o inne właściwości, które wskazują, że mamy do czynienia z różnymi kredytami. Jeśli zatem chodzi o te różnice, to zacznijmy od czasu. Kredyt krótkoterminowy udzielany jest na okres do 1 roku. Kredyt średnioterminowy udzielany jest przez banki na czas od roku do pięciu lat. Rozpatrywany zaś przez nas kredyt długoterminowy udzielany jest na okres powyżej pięciu lat. Może to być czas lat dziesięciu, ale też może to być okres trzydziestu lat. Czas jednak to nie jedyny wyróżnik kredytu długoterminowego.
Inną różnicą jest fakt zasadniczego przeznaczenia kredytu długoterminowego. Przeznaczenie to bowiem jest dość specyficzne, gdyż zakłada ono właśnie długo okres kredytowania. Na co zatem może być przeznaczony kredyt długoterminowy?
Ogólnie można stwierdzić, że kredyt długoterminowy jest przeznaczony na cele inwestycyjne. Nie może on być przeznaczony na cele konsumpcyjne, gdyż jego kwota jest zbyt duża. Przeznaczenie to musi zatem mieć charakter inwestycyjny. Można zatem kredyt długoterminowy przeznaczyć na budowę różnego rodzaju nieruchomości, jak dom czy budynki związane z działalnością przedsiębiorstwa, ale kredyt ten może być przeznaczony na zakup takich nieruchomości.
Jeść kredyt długoterminowy jest udzielany na cele inwestycyjne, to nie dziwi, że również wysokość tego kredytu jest inna. Wysokość ta bowiem jest znacznie większa, aniżeli przy innych typach kredytów.
Wskazać jeszcze warto na jedną cechę, która przynależy do kredytów długoterminowych. Cecha ta związana jest z zabezpieczeniem spłaty zaciąganego kredytu. Bani bowiem przy kredytach długoterminowych żądają zazwyczaj zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości.

Comments are closed.

Search
Advertisement
  • Wymiana pieniędzy zarobionych za granicą

    Wiele osób pracuje za granicą. Dzieje się tak dlatego, że w Polsce wciąż brakuje pracy dla wielu osób posiadających określonego rodzaju wykształcenie, a poza tym niektórzy po prostu starają się o pracę za granicą. Polacy postawieni w takiej sytuacji starają się znajdywać dla siebie jak najbardziej korzystne miejsca pracy, jednak problemem pozostaje sposób, w jaki …Read More »
  • Finansowanie własnych zachcianek

    Finansowanie własnych zachcianek- sposób Aby móc finansować własne zachcianki potrzebne są oczywiście środki finansowe. Ciężko jest współcześnie pozwolić sobie na spełnianie swoich potrzeb wyższego rzędu. Dobrym sposobem na zaspokojenie potrzeby na przykład podróżowania może być skorzystanie z kredytu, lub najrozsądniejsze oszczędzanie. Jest to oczywiście bardzo trudne, gdyż wymaga pewnych wyrzeczeń, ograniczenia wpływu niektórych nałogów itd. …Read More »
  • Czym jest zdolność kredytowa?

    Jednym z pojęć nieodłącznie związanych z branżą finansową jest tak zwana zdolność kredytowa. Definicja tego zjawiska pojawia się głównie w kontekście zabiegania o kredyty a w niektórych przypadkach i o pożyczki (szczególnie te na większą kwotę). Najkrócej i najszybciej można opisać ją jako zdolność do spłacania aktualnych i kolejnych zobowiązań finansowych. Zdolność kredytowa wyliczana jest …Read More »