Specyfikacja i przeznaczenie kredytów długoterminowych

Wśród różnego rodzaju kredytów bankowych wskazać należy na kredyty długoterminowe. Jest to grupa kredytów, która wyodrębniona została według kryterium czasu spłaty kredytu. Obok jednak kredytów długoterminowych wskazać należy na kredyty krótkoterminowe, które są przeciwieństwem długoterminowych. Pomiędzy tymi dwiema grupami kredytów występują również kredyty średnioterminowe. Każdy z tych kredytów cechuje się zupełnie innymi właściwościami. I nie chodzi tu tylko o czas spłaty kredytu, który jest różny dla tych rodzajów, ale i o inne właściwości, które wskazują, że mamy do czynienia z różnymi kredytami. Jeśli zatem chodzi o te różnice, to zacznijmy od czasu. Kredyt krótkoterminowy udzielany jest na okres do 1 roku. Kredyt średnioterminowy udzielany jest przez banki na czas od roku do pięciu lat. Rozpatrywany zaś przez nas kredyt długoterminowy udzielany jest na okres powyżej pięciu lat. Może to być czas lat dziesięciu, ale też może to być okres trzydziestu lat. Czas jednak to nie jedyny wyróżnik kredytu długoterminowego.
Inną różnicą jest fakt zasadniczego przeznaczenia kredytu długoterminowego. Przeznaczenie to bowiem jest dość specyficzne, gdyż zakłada ono właśnie długo okres kredytowania. Na co zatem może być przeznaczony kredyt długoterminowy?
Ogólnie można stwierdzić, że kredyt długoterminowy jest przeznaczony na cele inwestycyjne. Nie może on być przeznaczony na cele konsumpcyjne, gdyż jego kwota jest zbyt duża. Przeznaczenie to musi zatem mieć charakter inwestycyjny. Można zatem kredyt długoterminowy przeznaczyć na budowę różnego rodzaju nieruchomości, jak dom czy budynki związane z działalnością przedsiębiorstwa, ale kredyt ten może być przeznaczony na zakup takich nieruchomości.
Jeść kredyt długoterminowy jest udzielany na cele inwestycyjne, to nie dziwi, że również wysokość tego kredytu jest inna. Wysokość ta bowiem jest znacznie większa, aniżeli przy innych typach kredytów.
Wskazać jeszcze warto na jedną cechę, która przynależy do kredytów długoterminowych. Cecha ta związana jest z zabezpieczeniem spłaty zaciąganego kredytu. Bani bowiem przy kredytach długoterminowych żądają zazwyczaj zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości.

Comments are closed.

Search
Advertisement
  • Ubezpieczenie zdrowia i samochodu

    Nad każdym właścicielem jakiegoś dobra, wisi klątwa kradzieży. Oczywiście może się zdarzyć, że nic takiego nigdy nam się nie przydarzy. Nie ulegniemy wypadkowi, nie doznamy uszczerbku na zdrowiu, nie będziemy musieli spędzać długich dni lub co gorsza tygodni w szpitalu. Być może nasz samochód od dnia zakupu do złomowania nie będzie miał jednej rysy. Jednak …Read More »
  • Amerykanie być może kupią nasze jabłka

    Ambasador Polski działający w USA po raz pierwszy rozważyli możliwość otwarcia nowego rynku w swoim kraju. Przedmiotem sprzedaży mogły, by być polskie jabłka. Ambasador ten zaznaczył jednak, że lokalni producenci mogą wnosić sprzeciw i dlatego też nasz kraj musiałby spełnić wiele warunków i wymogów, które obowiązują w USA w strefie bezpieczeństwa żywności. Dla Polski jest …Read More »
  • Sposob na oszczędzanie pieniędzy w banku

    Banki są instytucjami, które z jednej strony oferują ludności i przedsiębiorstwom szeroką gamę kredytów, ale z drugiej strony nie można zapominać o depozytowej funkcji banków. Na czym ta funkcja polega i jakie korzyści mogą dzięki niej osiągnąć klienci banków? O ile funkcja kredytowa banków nie budzi żadnych kłopotów z jej wyjaśnieniem i określeniem, o tyle …Read More »