Specyfikacja i przeznaczenie kredytów długoterminowych

Wśród różnego rodzaju kredytów bankowych wskazać należy na kredyty długoterminowe. Jest to grupa kredytów, która wyodrębniona została według kryterium czasu spłaty kredytu. Obok jednak kredytów długoterminowych wskazać należy na kredyty krótkoterminowe, które są przeciwieństwem długoterminowych. Pomiędzy tymi dwiema grupami kredytów występują również kredyty średnioterminowe. Każdy z tych kredytów cechuje się zupełnie innymi właściwościami. I nie chodzi tu tylko o czas spłaty kredytu, który jest różny dla tych rodzajów, ale i o inne właściwości, które wskazują, że mamy do czynienia z różnymi kredytami. Jeśli zatem chodzi o te różnice, to zacznijmy od czasu. Kredyt krótkoterminowy udzielany jest na okres do 1 roku. Kredyt średnioterminowy udzielany jest przez banki na czas od roku do pięciu lat. Rozpatrywany zaś przez nas kredyt długoterminowy udzielany jest na okres powyżej pięciu lat. Może to być czas lat dziesięciu, ale też może to być okres trzydziestu lat. Czas jednak to nie jedyny wyróżnik kredytu długoterminowego.
Inną różnicą jest fakt zasadniczego przeznaczenia kredytu długoterminowego. Przeznaczenie to bowiem jest dość specyficzne, gdyż zakłada ono właśnie długo okres kredytowania. Na co zatem może być przeznaczony kredyt długoterminowy?
Ogólnie można stwierdzić, że kredyt długoterminowy jest przeznaczony na cele inwestycyjne. Nie może on być przeznaczony na cele konsumpcyjne, gdyż jego kwota jest zbyt duża. Przeznaczenie to musi zatem mieć charakter inwestycyjny. Można zatem kredyt długoterminowy przeznaczyć na budowę różnego rodzaju nieruchomości, jak dom czy budynki związane z działalnością przedsiębiorstwa, ale kredyt ten może być przeznaczony na zakup takich nieruchomości.
Jeść kredyt długoterminowy jest udzielany na cele inwestycyjne, to nie dziwi, że również wysokość tego kredytu jest inna. Wysokość ta bowiem jest znacznie większa, aniżeli przy innych typach kredytów.
Wskazać jeszcze warto na jedną cechę, która przynależy do kredytów długoterminowych. Cecha ta związana jest z zabezpieczeniem spłaty zaciąganego kredytu. Bani bowiem przy kredytach długoterminowych żądają zazwyczaj zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości.

Comments are closed.

Search
Advertisement
  • Czy kurs dolara ma znaczenie

    Dziś wielu Polaków zarabia w dolarach. Niektórzy wyjeżdżają na wakacje do krajów, w których także obowiązuje dana waluta. W związku z tym potrzebują ją kupić lub sprzedać. To dla nich kurs dolara ma największe znaczenie. Od tego zależy to, czy kupią go po atrakcyjnych cenach, czy nie.Read More »
  • Pieniądze znikające z naszych kont- emerytura.

    Fundusze emerytalne to prawdziwy rozbój w biały dzień, tyczy się to szczególnie naszego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który miał być gwarantem pewnej emerytury. Cóż, system argentyński w oparciu o który funkcjonuje jest bardzo nieskuteczny i w olbrzymim stopniu niesprawiedliwy. Ludzie jednak tego nie dostrzegają, wolą bez zastanowienia dalej zgadzać się na to złodziejstwo, jakim ZUS niewątpliwie …Read More »
  • Polski producent nagrobka to gwarancja jakości

    Polski rynek często zalewa się produktami pochodzącymi od zagranicznych firm. Niemniej jednak warto wspierać polskich przedsiębiorców, również w takiej branży, jaką są usługi kamieniarskie. W Polsce jest całe mnóstwo firm kamieniarskich, które sprzedają wysokiej jakości nagrobki. Wiadomo, że nagrobki zagranicznych firm pewnie są dla Polaków tańsze, ale na pewno nie mają tak wysokiej jakości jak …Read More »